memoria_logo_1900px
Memoria, December 2019


The memory of the Shoah, concentration camps, extermination centers and other areas of the human tragedy of World War II is being created around the world in many places and by several people. The monthly magazine "Memoria" is meant to be a place, where we will write and talk about our collective efforts and mission to preserve Memory.

Contact: 

Subscribe english version:

Memoria, Grudzień 2019


Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik „Memoria” ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach i misji zachowania Pamięci.

Kontakt: 

Zasubskrybuj wersje polską:

© 2019